Anayasa nedir?

Bir devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen, bazı ülkelerde yazılı, bazılarında ise yazısız genel kabul görmüş kurallar dökümanıdır. Anayasa denilen bu belgeyle ayrıca kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına almıştır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Devletin temel kanunudur. Vatandaşların temel hak ve görevlerini bildiriranayasa

Anayasa değişikliği için kaç Milletvekili ve kaç oy gerekir?

TBMM’de anayasa değişikliği önerisi, 330 milletvekilinin onayını alırsa, referanduma gider ve 367 milletvekiliyle de yeni bir anayasa yapılabilir.

Sivil Anayasa nedir?

Bağımsız yargı çerçevesinde, anayasanın kurallar bütünü dahilinde, hiç bir fikirden etkilenmeyen, dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeden tüm toplumun eşit haklar içinde yaşaması için oluşturulan kurallar bütününe sivil anayasa denir.

Anayasa'nın değişmez 3 maddesi hangileridir?

Madde 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru,milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. milli Marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

Anayasa Türleri nelerdir?

1- Yazılı Anayasa

2- Geleneksel Anayasa

3- Yumuşak Anayasa

4- katı (Sert) Anayasa

5- Çerçeve Anayasa

6- Kazuistik Anayasa

Anayasa kanunlarının değişikliği üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri

1982 Anayasası, Anayasada değişiklik yapılması usulünü 175’inci maddesinde düzenlemiştir. Anayasanın 175’inci maddesi, Cumhurbaşkanına, Anayasa değişikliği sürecinin onay safhasında çok önemli yetkiler vermiştir. Cumhurbaşkanının sahip yetkiler Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinde ulaşılan karar yetersayısının beşte üç veya üçte iki olmasına göre değişmektedir.

Beşte Üç çoğunlukla kabul edilmiş Anayasa değişikliği kanunları üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri nelerdir?

1- Halkoylamasına Sunma Yetkisi

2- Geri Gönderme Yetkisi

Üçte İki çoğunlukla kabul edilmiş Anayasa değişikliği kanunları üzerinde Cumhurbaşkanı'nın yapması gerekenler nelerdir?

1- Anayasa değişikliğini onaylama.

2- Halkoylamasına sunma.

Dış Bağlantılar

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

--Reklam--